המדריך להגשת תביעה למשרד הביטחון

מערכת חיילים מצייצים 24.02.2019

השתחררתם מהצבא? בשעה טובה! לצד כל התוכניות שיש לכם לשלב זה, חשוב שתדעו, כי אם נפגעתם במהלך השירות הצבאי שלכם, ייתכן ואתם זכאים לפיצוי כספי ממשרד הביטחון. מי יכול לקבל פיצוי ומה צריך לעשות לשם כך? כל המידע לפניכם במדריך זה.
מערכת חיילים מצייצים 24.02.2019

מי יכול להגיש תביעה?

על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) 1959, כל חייל אשר נפצע או חלה במהלך השירות, זכאי, עם שחרורו מהצבא, להגיש תביעה למשרד הביטחון. את התביעה יש להגיש לקצין תגמולים באגף שיקום נכים במשרד הביטחון, ועל כך בהמשך.

ניתן להגיש תביעה במקרה של פגיעה גופנית או תחלואה. למשל, ירידה בשמיעה, מחלת נשימה, סוכרת, אפילפסיה, מחלת עור, פגיעות אורתופדיות, נוירולוגיות ועוד.

לחילופין, או בנוסף, ניתן להגיש תביעה במקרה של פגיעה נפשית שהתפרצה או הוחמרה במהלך השירות. למשל פוסט טראומה, סכיזופרניה, דכאון.

שימו לב: את התביעה יש להגיש תוך 3 שנים מתום השירות בו ארעה הפגיעה, שאם לא, התביעה מתיישנת. זאת למעט אם חל החריג לכלל: החוק מאפשר הגשת תביעה מעבר לתקופה הנ"ל של 3 שנים, כאשר התביעה מתייחסת לנכות אשר נגרמה על ידי חבלה רשומה, כלומר חבלה שנרשמה, סמוך ליום האירוע שגרם לה, ברשומות של צה"ל או ברשומות אחרות המתנהלות על ידי המדינה, או על ידי מוסד ציבורי שאושר לעניין זה על ידי שר הביטחון.

 

האם השירות גרם לפגיעה?

אתם בוודאי מבינים כי עצם העובדה שנפצעתם או חליתם בתקופת הצבא, אין בה לכשעצמה כדי לזכותכם בפיצוי כספי ממשרד הביטחון. על מנת שתביעתכם תתקבל, עליכם להוכיח את הקשר סיבתי, אשר משמעותו היא כי הפגיעה שלכם נגרמה לא רק במהלך השירות הצבאי, אלא בגללו.

 

כך למשל, אם חליתם במחלת עור במהלך הצבא, עליכם להוכיח כי תנאי השירות הם אלו שגרמו למחלת העור (למשל חשיפה לחומרים מסוכנים או לחץ נפשי חריג) והיא לא הייתה מתרחשת לולא השירות הצבאי.

 

דוגמא נוספת: אם יש לכם פגיעה בברך, עליכם יהיה להוכיח כי זו נגרמה למשל בשל האימונים בשירות או חבלה בשירות.

 

שימו לב: אם חליתם או נפצעתם לפני השירות הצבאי, אך הבעיה הוחמרה במהלך תקופת הצבא, אתם זכאים להגיש תביעה. זאת בתנאי כמובן כי ניתן להוכיח את הקשר הסיבתי בין ההחמרה במצבכם לבין השירות. נפגעתם כתוצאה מטיפול רשלני בצבא? גם במקרה שכזה קמה לכם עילה לתביעה.

 

חשיבות המסמכים הרפואיים

תביעה למשרד הביטחון להכרה בנכות, מתבססת בין השאר, על המסמכים הרפואיים שלכם. אלו ילמדו על מצבכם הרפואי ועל הטיפול שניתן (או שלא ניתן) לכם, ויסייעו בהוכחת הקשר הסיבתי שבין מצבכם לבין שירותכם.

 

לאחר שמשרד הביטחון יקבל את תביעתכם ויקבע שמצבכם קשור לשירות, ישמשו המסמכים הרפואיים את הוועדה הרפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות שלכם – אחוזים שישפיעו באופן ישיר על גובה הפיצוי שתקבלו.

 

במסגרת התביעה, שמיד נסביר את שלביה, נדרש התובע להציג את התיעוד הרפואי שלו מהתקופה שקדמה לשירות הצבאי, מתקופת השירות הצבאי, עת התרחשה הפגיעה, ועד מועד הגשת התביעה.

 

אילו מסמכים רפואיים יש להגיש? למשל סיכומי טיפול ואבחנות, סוגי טיפול שעבר התובע ותרופות שנטל, תוצאות של בדיקות שנעשו ועוד. על כן, ההמלצה היא להקפיד לשמור את כל המסמכים הרפואיים בתיק מסודר, כבר בשלב השירות הצבאי, על מנת לחסוך את הצורך והזמן הכרוך בכך, כדי לאתר את התיעוד הנדרש לתביעה לאחר סיום השירות.

 

שלב ראשון: פנייה לקצין התגמולים באגף שיקום נכים של משרד הביטחון

כל תביעה למשרד הביטחון מורכבת משני שלבים: השלב הראשון שמתחיל בפנייה לקצין התגמולים להכרה בנכות עקב השירות הצבאי, והשלב השני שמתחיל בזימון לוועדה רפואית לקביעת שיעור נכותכם.

 

אם קצין התגמולים קיבל את פנייתכם והכיר בנכות, יחל השלב השני שבו תזומנו לוועדה רפואית, שתקבע את אחוזי הנכות של התובע ועל פיהם, ייקבע גובה הפיצוי הכספי שיקבל.

 

הליך התביעה מתחילתו ועד סיומו יכול להיעשות עצמאית או בעזרתו של עורך דין מומחה, אשר יוודא כי בידכם כל המסמכים הרפואיים אשר יבססו את מצבכם הרפואי ואת הקשר הסיבתי, כלומר, כי המחלה או הפגיעה התרחשו או הוחמרו עקב השירות הצבאי.

 

ומה קורה במצב שבו קצין התגמולים דחה את התביעה וקבע שאין קשר בין מצבכם לשירות? זהו אינו סוף פסוק היות שניתן לערער על החלטת קצין התגמולים לוועדת ערעורים בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. כמו כן, קיימת האפשרות שלא לערער ולהמתין עד שיהיו בידיכם ראיות חדשות בדבר מצבכם הרפואי, אז ניתן להגיש תביעה חדשה לקצין התגמולים. עורך הדין המייצג אתכם יסביר בדבר שתי האפשרויות וימליץ על דרך הפעולה הטובה ביותר בהתאם לנסיבות.

 

שלב שני: הוועדה הרפואית

קצין התגמולים קיבל את תביעתכם? השלב השני כאמור הוא הופעה בפני וועדה רפואית. תפקידה של הועדה הרפואית הוא לבחון את מצבכם הרפואי והתפקודי ועל בסיס זאת, את אחוזי הנכות שלכם. כיצד יודעת הוועדה הרפואית מהו מצבכם? על בסיס המסמכים הרפואיים שהוגשו לקצין התגמולים, כפי שפירטנו לעיל, כאשר באפשרותכם גם להגיש מסמכים עדכניים אם ישנם, אשר לא הוגשו לקצין התגמולים. כמו כן, רופא הועדה רשאי לבצע בדיקה פיזית במועד הופעתכם בפניו כדי להתרשם ממצבכם.

 

אחוזי הנכות שתקבע הוועדה הרפואית הם אלו שיקבעו האם אתם זכאים לפיצוי כספי ואם התשובה היא בחיוב, האם תקבלו פיצוי כספי חד פעמי או קצבה חודשית. אם נקבעה לכם נכות הנמוכה מ 10% אינכם זכאים לפיצוי, אם אחוזי הנכות הנם בין 10% לבין 19%, ישולם לכם מענק כספי חד פעמי.

 

אחוזי נכות של 20% ומעלה, מזכים אתכם בתשלום קצבה חודשית ובהכרה "כנכי צה"ל.

 

על החלטתה של הועדה רפואית ניתן לערער לוועדה רפואית עליונה אשר יכולה לאשר או לשנות את החלטת הועדה הקודמת. על החלטת ועדה רפואית עליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשאלה משפטית בלבד.

 

סכומי הפיצוי

אם התקבלה תביעתכם, תהיו זכאים לתשלום של קצבה חודשית או מענק חד פעמי, זאת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו על ידי הועדה הרפואית. סכומי הפיצוי עולים בהתאם לאחוזי הנכות ונביא להלן מספר דוגמאות: לתשלום של קצבה חודשית, זכאי מי שנקבעה לו על ידי הוועדה הרפואית נכות של 20% ומעלה. מהו סכום הקצבה החודשי? 20% נכות מזכה ב832 ₪ בחודש, נכות של 30% כבר מגדילה את סכום התשלום ל 1,248 ₪ בכל חודש. אם מדובר בנכות באחוזים גבוהים יותר, כגון 80% נכות, אז סכום הקצבה יעמוד על 3,328 ₪ בחודש. מי יקבל מענק חד פעמי? זה ניתן למי שנקבעו לו אחוזי נכות בין 10% ל19%. כך למשל, אם קבעה הוועדה הרפואית 10% נכות לתובע,  יקבל הוא מענק חד פעמי של כ -   50,000 ₪. נקבעה לכם נכות של 15%? הפיצוי יהיה 120,000 ₪ וכך הלאה.

 

חשיבות הייצוג המשפטי

הגשת תביעה למשרד הביטחון וקבלת הפיצוי המקסימאלי לו אתם זכאים, אינם עניין פשוט ובחלק מהמקרים יהיו כרוכים בהליך בירוקרטי ומשפטי מורכב.

 

על כן, חשוב כי במקרים המתאימים תהיו מיוצגים על ידי

 עורך דין המתמחה בתביעות מול משרד הביטחון, אשר לו הידע והניסיון המקצועי הנדרש. ראשית, יבחן עורך הדין את נסיבות המקרה שלכם ויחווה את דעתו באשר לסיכויי התביעה. שנית, כאשר התקבלה החלטה על הגשת תביעה, עורך הדין יטפל בה בכל היבטיה וילווה אתכם לאורך כל השלבים, לרבות בהליכי ערעור אם יש צורך וזאת עד לקביעת שיעור הנכות המקסימאלי. כמו כן, עורך הדין גם ידאג למימוש יתר הזכויות להם אתם זכאים, בהתאם לאחוז הנכות שנקבע לכם כגון תעודת נכה, הנחה בתשלום הארנונה, שיקום רפואי, סיוע בדיור ועוד.

 

חשוב להדגיש כי המידע במאמר זה מובא באופן כללי לידיעה בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי, לעולם יש לבחון כל מקרה לגופו בכדי למצות את כלל הזכויות, ולפעול בדרך הנכונה ביותר עבורכם.

 

כותב המאמר, עורך הדין שחר המאירי הינו חבר בוועדת נכי צה"ל של לשכת עורכי הדין, שירת כלוחם וכמפקד בחיל ההנדסה הקרבית, יועץ לאגודת הפסוריאזיס הישראלית, שותף לתוכנית שכר מצווה של לשכת עורכי הדין, מתנדב בקהילה מנהל פורום PTSD באתר LAWGUIDE, מנהל פורום משפטי באתר חיילים מצייצים ומרצה בתוכנית ללימודי המשך בפקולטה לרפואה. עו"ד המאירי עוסק ומתמחה בייצוג חיילים ואנשי כוחות הביטחון שנפגעו בשירותם.

 

ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 1800-20-10-20 או במייל: [email protected]
אתר המשרד: www.hameiri-law.co.il

למשרד סניפים ברמת ישי חיפה ופתח תקווה.

כל הזכויות במאמר זה שמורות לעורך דין שחר המאירי. אין לעשות במאמר זה שימוש ללא הסכמת כותב המאמר.

אולי יעניין אותך גם

חם באתר

תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי שימוש

שלח

עוד במדור עולם החיילים

עוד בחיילים מצייצים

מאבטחי מתקנים – הקשיים, הדיכאונות וחוסר הערכה

השמועה היא שמאבטחי המתקנים הם החיילים עם הכי הרבה קומבינות בצה"ל. הקצינים לא מתעסקים איתם, הג'ובניקים מקנאים בהם והקרביים לרוב אפילו לא יודעים שהם קיימים. האם השירות כל כך ורוד כפי שהוא נשמע?

הקשב, מצלמים! קווים לדמותו של הצלם הצבאי

קשה לפספס את הצלמים הצבאיים, שבולטים בתגיות הכחולות שלהם ובמצלמה שאי אפשר להפריד מהם. תפקיד זה, שטומן בחובו מידה מסוימת של מסתוריות, הוא בפועל מאתגר ורחב הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. הנה כל מה שחשוב לדעת על הצלמים הצבאיים, מסגרות הצילום האפשריות והיתרונות המגוונים של התפקיד, בצבא וגם באזרחי.

4 השיטות הנפוצות ביותר להוצאת גימלים

כמעט כל חייל בצה"ל ביקר במרפאות "ביקור רופא" או אצל רופא היחידה כדי להוציא גימלים ולאפשר לעצמו לנוח בבית עוד מספר ימים. לעומת החיילים שביקרו פעמים בודדות במרפאות, יש את אלו שנוהגים לבקר אותן באופן קבוע בצאת השבת. בדקנו עבורכם מהן השיטות הנבחרות של החיילים להוציא גימלים..

משכורת צבאית? כך תחסכו כסף

חיילים בשירות סדיר יכולים לחסוך ולדאוג לעתיד שלהם גם מהמשכורת הצבאית. איך עושים את זה בצורה נכונה, מה זה קשור לחשבון הבנק ומה צריך לדעת על הנושא? הנה כל התשובות

חם באתר

תקנון

הסכמה לתנאי השימוש: בכך שהנך ניגש ומשתמש באתרי האינטרנט idftweets.co.il (פורטל תוכן לחיילי צה"ל) ו - isoldier.co.il (מועדון ההטבות israeli soldier)  (להלן יקראו למען הנוחות האתרים/אתרי האיטנרנט או אתרי חיילים מצייצים) המנוהלים ע"י 'חיילים מצייצים מדיה בע"מ' (להלן: 'החברה') הינך מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש שלהלן ולכל התנאים והתניות הכלולים ו/או מוזכרים בזה ולכל התנאים והתניות הנוספים המפורטים באתר אינטרנט זה, וכל התנאים הללו ייחשבו כאילו נתת להם הסכמתך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש שלא להשתמש באתרים אלה. אם אינך מסכים לתנאים נוספים ספציפיים כלשהם שחלים על תוכן מסוים (כפי שהוא מוגדר להלן) או על עסקאות מיוחדות שמתבצעות דרך אתרי אינטרנט אלה, הנך מתבקש שלא להשתמש בחלקו של אתר האינטרנט המכיל תוכן כזה או שבאמצעותו אפשר לבצע אותן עסקאות, והנך מתבקש שלא להשתמש בתוכן כזה או לבצע עסקאות כאלה.

האתרים יהיו רשאים לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת. תנאי השימוש המעודכנים יהיו בתוקף ממועד פרסומם באתרי חיילים מצייצים. הנך מתבקש לבדוק בקביעות את תנאי השימוש המתפרסמים באתרי אינטרנט אלה על מנת לוודא שהינך מודע לכל התנאים החלים על השימוש באתרים אלה. כמו כן, תנאים ותניות ספציפיים עשויים לחול על תכנים, מוצרים, חומרים, שירותים או מידע ספציפיים הכלולים באתרי חיילים מצייצים או זמינים באמצעותו (להלן "תוכן") או על עסקאות המבוצעות באמצעות אתרים אלה. תנאים ספציפיים כגון אלה עשויים לבוא בנוסף לתנאי שימוש אלה או, אם וככל שהתוכן או הכוונה של תנאים ספציפיים אלה אינם עולים בקנה אחד עם התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, תנאים ספציפיים אלה יבואו במקומם של תנאי שימוש אלו.

אתרי חיילים מצייצים שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים או עדכונים המתייחסים לתוכן או לגופו של התוכן של אתרי האינטרנט או לפורמט של התוכן בכל עת ללא הודעה מראש. האתרים שומרים לעצמם את הזכות לבטל או להגביל את הגישה לאתרי האינטרנט מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי.

אין לקשר לאתר תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הגולש רשאי להשתמש באתרים למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתרים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אתרי חיילים מצייצים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

כל התוכן מסופק "כמו שהוא" (AS IS) ו"כמו שהוא זמין" (AS AVAILABLE). אתרי חיילים מצייצים מצהירים בזאת במפורש כי אינם אחראים לכל הצהרה או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורשות או מרומזות, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמה למטרה מסוימת כלשהי, לאי הפרה של זכויות צדדים שלישיים, או  בקשר לפעילותו של אתרים אלה זה או לתוכנם.

האתרים אינם מתחייבים ואינם מצהירים הצהרה כלשהי באשר לבטיחותו של אתרי אינטרנט אלה. הגולש מאשר כי כל מידע שנשלח באמצעות האתר עשוי להגיע לצדדים שלישיים.

חיילים מצייצים מדיה בע"מ אינה מתחייבת לכך שאתרי האינטרנט או השרתים התומכים באתרי אינטרנט אלה או כל תקשורת אלקטרונית שנשלחה על ידי האתרים הינם נקיים מוירוסים או מגורמים מזיקים אחרים כלשהם.

 

בשום מקרה לא יהיו האתרים או עמודים הקשורים אליהם, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים (לרבות אך לא רק, נזקים בגין אובדן עסקים, חוזים, הכנסה, נתונים, מידע או הפסקהבניהול עסקים) אשר נובעים כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש ו/או העדר היכולת להשתמש באתרי אינטרנט אלה או בתוכן, אף אם האתרים היו מודעים לאפשרות קיומם של נזקים מסוג זה. כל תביעה הנוגעת ו/או הקשורה לאתרי אינטרנט אלה תוגש ותינתן עליה הודעה בכתב למנהלי האתר לא יאוחר מתום שנה אחת (1) ממועד היווצרות עילת התביעה.

 

אתרי חיילים מצייצים עשויים לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם בשליטתו של האתר. האתרים לא יהיו אחראים בשום מקרה לתוכנם של אותם אתרי אינטרנט. אתרי חיילים מצייצים מספקים קישורים אלה רק לנוחותם של משתמשי אתרי אינטרנט אלה, והכללתו של קישור כלשהו לאתרי אינטרנט כלשהם  לא מהווה הסכמה של האתר לתוכנם של אתרי אינטרנט אלו.

 

כל חומר או מידע שיישלחו באמצעות ו/או בקשר עם אתרי אינטרנט אלה לרבות דרך לשנונית צור קשר, מייל, הודעות פרטיות ברשתות החברתיות, פנייה ישירה למנהלי האתרים (להלן "חומרים של המשתמש")  ייחשבו כאילו אינם סודיים ואין עליהם קניין, ויהיו כפופים לעקרונות מדיניות השמירה על פרטיות. האתרים יהיו רשאים להשתמש, על פי שיקול דעתם בחומרים של המשתמש, בכל מקום בעולם, ללא שיהיו מחוייבים בפיצוי כלשהו, וכשהם חופשיים מכל זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחני ו/או זכויות קניין אחרות באותם חומרים של המשתמש או בקשר עמם..

 

אתרי חיילים מצייצים מעודדים את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתרים, תוך השתתפות פעילה של הגולש ושל יתר משתמשי האתרים בהם. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני הגולש להתבטא באתר, רשאי האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

 

עם זאת, האתרים אינם נושאים בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש ו/או הגולש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתרים או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

 

על הגולש ו/או המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום באתרי חיילים מצייצים (לרבות בחשבונות הפייסבוק והאינסטגרם של האתרים) בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום. על הגולש ו/או המשתמש נאסר לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 

כל תוכן הידוע לגולש ו/או למשתמש שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

כל תוכן העלול להטעות צרכן;

כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתרים בפרט;

כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

 

אתרי חיילים מצייצים רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתרים, במשתמשיהם, או מי מטעמם. בנוסף, האתרים יהיו רשאים במקרה זה למנוע מהגולש ו/או מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתרים לפי כל דין.

 

החליטו אתרי חיילים מצייצים לפרסם תוכן שמסרת - יהיו רשאים לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו.

 

התכנים שהגולש ימסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האתרים בפרט והאינטרנט בכלל. על הגולש ו/או המשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו באתרים בעקבות השימוש באתרים או פרסום איזה מפרטיו. 

 

האתרים מעודדים את הגולש ו/או המשתמש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באתרי חיילים מצייצים, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתרים. על הגולש ו/או המשתמש להתייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר, ולפיכך האתרים אינם אחראים למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

OK

התחברות

התחברות רגילה

שכחת סיסמה?לחץ כאן עדיין לא רשום?הירשם כאן

הרשמה לאתר

הרשמה רגילה

כבר רשום? התחבר כאן

הרשמה לאתר

הרשמה לאתר