הנתונים נכונים לחודש נובמבר 2017, והובאו בשלמותם מאתר צה"ל.

כפי שנכתב באתר צה"ל: "הנתונים המוצגים מתייחסים לילידי שנתון 1996, שמרביתם התגייסו בשנת 2014 ומשתחררים השנה. מדובר בנתונים שנאספו עבור חייבי גיוס בלבד, כשדירוגם לפי ערים, מתייחס רק למקומות בהם פוטנציאל המתגייסים הוא מעל ל-100%. 

הדירוג שוקלל מהמרכיבים הבאים: 50% - שיעור הגיוס, 25% - שיעור המיצוי לקצונה, 25% - שיעור המיצוי למערך הלחימה (גברים) או לשירות משמעותי (נשים). שיעור היציאה לקצונה מחושב מתוך משתחררי 2016."