התפשטות הקורונה: העדכונים האחרונים לחיילים

מערכת חיילים מצייצים 14.03.2020

בהתאם להערכות והנחיות משרד הבריאות בדבר התפשטות וירוס הקורונה, מקדם צה"ל את ההערכות ומחדד הנחיות.
מערכת חיילים מצייצים 14.03.2020

הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, קיים הערכת מצב מטכ"לית ומנה את הצעדים למניעת התפשטות נגיף הקורונה בצה״ל. כוכבי הגדיר כי המטרה היא לשמור על כשירותו המבצעית של צה״ל, החיונית לביטחון מדינת ישראל. על כן אמר הרמטכ״ל כי תינקט גישה מחמירה מאוד שתכליתה צמצום היקף החיילים הנמצאים בבידוד והיקף ההדבקויות בצה"ל.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כל המשרתים בצבא ששבו לארץ מחוץ לארץ החל מ-9.3 בשעה 20:00 - ייכנסו לבידוד ביתי של 14 ימים.

שימו לב: הנחיה זו מבטלת את ההנחיה הקודמת (מ-8.3), לפיה משרתים ששבו לישראל מכלל מדינות העולם בשבועיים שעד 9.3 ב-20:00 אינם רשאים להיכנס לבסיסי צה"ל במשך 14 ימים מיום חזרתם ארצה - גם אם לא חויבו בבידוד.

באופן שוטף, על כל חיילים צה"ל לחזור לבסיסים.  לוחמי צה"ל מתבקשים לחזור לבסיסים כאשר הם ערוכים לחודש שלם ללא יציאות לחופשות. חריגים יאושרו בצורה פרטנית מול הפיקוד. חיילים שאינם חיוניים יקבלו הודעה פרטנית שאינם צריכים להגיע לבסיס.

נתונים כלליים (מעודכן ל-19.3):

10 חולים מאומתים בצה"ל. 5,639 מבודדים - בחובה, בקבע ועובדי צה"ל, אשר מרביתם חזרו מחופשה פרטית בחו״ל וחלקם פגשו בחולים שאובחנו כנושאי הנגיף. 


עדכונים אחרונים:

17.3

בסיסים פתוחים - מעבר לעבודה במשמרות (תוך הפרדה בין מספרי 1 ל-2). אחריות מפקדים בכל המסגרות.

אין להיכנס לבסיסי צה"ל עם חום גבוה יותר מ-37.5 מעלות. אם נמצא משרת עם חום, יש להפנותו באופן מיידי לטיפול במרפאת היחידה תוך שמירה על מרחק של 2 מטר והנחיות משרד הבריאות.

בסיום יום עבודה או החלפת משמרות יבוצע ניקיון כללי על ידי חומרים סטנדרטיים (מים, סבון מטליות וכו'), וכן בכלי רכב בסיום משימה ובטרם החלפת סד״כ.

הרמטכ"ל כוכבי הורה על עוצר יציאות ללוחמים ולהכשרות של חודש ימים. הנושא ייבחן שוב בהמשך. בבסיסים הפתוחים, המשרתים שהוגדרו כנדרשים הורו לעבור לעבודה במשמרות, ללא קיום מפגש ביניהם בכדי למנוע הדבקה שתפגע בתפקוד.

גיוסי מרץ ממשיכים לפי המתוכנן. בעקבות סגירת בתי הספר, תיתכן אפשרות של לימודים בתקופות מאוחרות - מה שיכול להשפיע על מחזור הגיוס של אוגוסט. לפי הנהלים לא יורשו הורים להיכנס לרחבת הגיוס. מלש"בים בבידוד יתגייסו בתום התקופה והודעות פרטניות ינתנו בהתאם.

לחיילים בודדים ניתנות מס' אפשרויות לשהייה במהלך הבידוד: משפחה מורחבת עמה ישהה החייל, אימוץ בקיבוץ (עבור חיילים שכבר גרים בקיבוצים) ושהייה במתקן הנופש "אולגה" הכולל מעטפת מלאה לתקופת הבידוד. מפקדים נדרשים לקיים שיחה טלפונית לפחות אחת ליום עם חיילים בודדים מבודדים. כמו כן, גם מרכז הבודדים יצור עימם קשר יומי. ליל הסדר במרכזי באולגה יבוטל, ויינתן מענה מיטבי עבור כלל החיילים הבודדים המבוסס ברובו על משפחות מארחות ומפקדים מארחים. בנוסף, המרכז ידאג ליצור קשר עם כלל החיילים הבודדים השוהים בחו"ל, לוודא מועד חזרתם ארצה, פרטי הטיסה ומיקום שהייתם בבידוד עם חזרתם.

סניפי הכוורת ימשיכו לפעול כרגיל, כמו גם ניידות הידידות במוצבים.

 

16.03

חולה מס' 247 הוא משרת קבע, בן 22 מאזור המרכז. מדובר במגע לחולה מאומת מספר 174.  מצבו של החולה קל והוא החולה החמישי שאותר בצה״ל.

עם היוודע החשד לתחלואה, בוצעה חקירה אפידמיולוגית וכל המגעים ההדוקים של החולה נשלחו לבידוד ביתי. מגעים נוספים מאותרים כעת ויעודכנו בהקדם האפשרי.

חיל הרפואה, בשיתוף משרד הבריאות, ממשיך בביצוע חקירה אפידמולוגית מקיפה אשר ממצאיה יפורסמו בהמשך.

הליכי הצו הראשון המתוכננים לעת הקרובה יידחו ויתקיימו במועד מאוחר יותר - הודעה תצא למלש"בים.15.3

הרמטכ"ל כוכבי הנחה את מפקדי האגפים, הזרועות והפיקודים לקיים הערכות מצב באשר להגעתם של חיילי צה"ל העורפיים ואזרחים עובדי צה"ל לבסיסים. יושם דגש על הגעה של חיילים ועובדים ההכרחיים לשימור המוכנות, הרציפות התפקודית והתהליכים המבצעיים בלבד. הודעות פרטניות יימסרו לחיילים ע"י מפקדיהם.

גיוס מרץ שיחל היום, יחל כמתוכנן, ע"פ הנחיות משרד הבריאות - מלווים לא יוכלו ללוות את המתגייסים הצעירים ללשכות הגיוס.

14.3

לאחר הערכת מצב בראשות מפקד זרוע היבשה, אשר כללה את מפקדי האוגדות הרלוונטיים ומפקדים נוספים, החליט מפקד הזרוע על השהיית אימוני המילואים עד לאחר חופשת חג הפסח, בהתאם להערכת המצב המשתנה, זאת לאור השתלשלות האירועים בהתגוננות מדינת ישראל מפני נגיף הקורונה.

החלטה זו נשקלה בכובד ראש והתקבלה מתוך רצון לשמר את כשירות צה״ל, תוך עמידה במחויבות שבין צה״ל לאנשיו במילואים בתמיכה במשפחותיהם בעת הנוכחית.

נדגיש כי אימוני מילואים ייחודיים יאושרו באופן חריג ופרטני על ידי מפקד הזרוע. בנוסף, יתבצעו מאמצים לאמן מסגרות אלו בהמשך השנה.

מידע למשרתי צה״ל לגבי חולה מספר 95 (ביקר בכוורת):

בהמשך לפרסום משרד הבריאות לגבי מסלולו, החולה שהה בחנות ״כוורת״ שבבסיס מטכ״ל ב-01.03, בין השעות 13:50-13:30.

כל מי שהיה בחנות הזאת באותן השעות נדרש להיכנס במיידי לבידוד ביתי לפי הוראות משרד הבריאות וחיל הרפואה. הבידוד חל עד יום ראשון הקרוב, 15.03 (כולל).

 

עוד נקודות חשובות:
-חייל בודד השוהה בימי גימלים יהיה זכאי לדמי כלכלה.

-חיילים השוהים בחו"ל במסגרת "מיוחדת", בעקבות אי היכולת לשוב ארצה, תוזן עבורם חופשה מיוחדת חו"ל עד 60 יום.

-ניתן לבחון בקשות לסיוע כלכלי ללא הצגת אישורים כלכליים ובהתאם למצב הכלכלי של החייל. תינתן תוספת תקציבית לפיקודים בסל המענקים.

-הזנת הארכת זכאיות שכריות (תשמ"ש, בודד ושכ"ד) עד סוף אפריל עבור החיילים שנגמרת להם הזכאות בחודש הקרוב.

-עד להודעה חדשה, ביקורי בית יבוצעו באופן טלפוני בלבד.

הנחיות הרמטכ"ל לחיילים טרם יציאה לחופשות:


על חיילי צה"ל להימנע משהייה במקומות המוניים


אין להשתתף באירועים ובהתכנסויות עם יותר מ-100 אנשים


איסור מוחלט להיפגש עם השוהים בבידוד ביתי

בכל אירוע חריג כל החייל לדווח למפקדיו באופן מיידי

כל מפקד יבחן הפחתחת יציאות לחופשה בדגש על מערכים מבצעיים ובעלי תפקידים קריטיים, מתוך כוונה להקטין את סיכויי ההידבקות שח החיילים

בעת החזרה מהחופשה, יש לתחקר את החיילים על מצבם הרפואי, האם באו במגע עם חשוד כחולה במהלך הסופ"ש והאם השתתפו באירועים רבי משתתפים

הקפדה יתרה על כלל ההנחיות והתנהלות לחומרה על מנת לצמצם סיכויי הידבקות

אולי יעניין אותך גם

חם באתר

תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי שימוש

שלח

עוד במדור עולם החיילים

עוד בחיילים מצייצים

דמי אבטלה לחיילים משוחררים

המעבר מהמדים לאזרחי, עם השחרור, הוא תמיד מורכב. משוחררים טריים רבים מרגישים שהם "לא מוצאים את עצמם" ומתקשים למצוא עבודה, מה שמקשה עליהם לחסוך כספים לקראת הלימודים, המעבר למגורים עצמאיים, הטיול הגדול לחו"ל או כל מטרה אחרת.

משכורת צבאית? כך תחסכו כסף

חיילים בשירות סדיר יכולים לחסוך ולדאוג לעתיד שלהם גם מהמשכורת הצבאית. איך עושים את זה בצורה נכונה, מה זה קשור לחשבון הבנק ומה צריך לדעת על הנושא? הנה כל התשובות

4 השיטות הנפוצות ביותר להוצאת גימלים

כמעט כל חייל בצה"ל ביקר במרפאות "ביקור רופא" או אצל רופא היחידה כדי להוציא גימלים ולאפשר לעצמו לנוח בבית עוד מספר ימים. לעומת החיילים שביקרו פעמים בודדות במרפאות, יש את אלו שנוהגים לבקר אותן באופן קבוע בצאת השבת. בדקנו עבורכם מהן השיטות הנבחרות של החיילים להוציא גימלים..

פורסמו הבסיסים הכי נגועים בצה"ל

בצה"ל מתמודדים גם הם עם הגל השני של הקורונה הפוקד את ישראל. נכון לתחילת אוקטובר 2020 נספרו כאלף נדבקים חדשים. הרמטכ"ל אביב כוכבי הוציא הוראה כי שחרור מהיחידות יהיה אך ורק באישור אלוף.

חם באתר

תקנון

הסכמה לתנאי השימוש: בכך שהנך ניגש ומשתמש באתרי האינטרנט idftweets.co.il (פורטל תוכן לחיילי צה"ל) ו - isoldier.co.il (מועדון ההטבות israeli soldier)  (להלן יקראו למען הנוחות האתרים/אתרי האיטנרנט או אתרי חיילים מצייצים) המנוהלים ע"י 'חיילים מצייצים מדיה בע"מ' (להלן: 'החברה') הינך מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש שלהלן ולכל התנאים והתניות הכלולים ו/או מוזכרים בזה ולכל התנאים והתניות הנוספים המפורטים באתר אינטרנט זה, וכל התנאים הללו ייחשבו כאילו נתת להם הסכמתך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש שלא להשתמש באתרים אלה. אם אינך מסכים לתנאים נוספים ספציפיים כלשהם שחלים על תוכן מסוים (כפי שהוא מוגדר להלן) או על עסקאות מיוחדות שמתבצעות דרך אתרי אינטרנט אלה, הנך מתבקש שלא להשתמש בחלקו של אתר האינטרנט המכיל תוכן כזה או שבאמצעותו אפשר לבצע אותן עסקאות, והנך מתבקש שלא להשתמש בתוכן כזה או לבצע עסקאות כאלה.

האתרים יהיו רשאים לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת. תנאי השימוש המעודכנים יהיו בתוקף ממועד פרסומם באתרי חיילים מצייצים. הנך מתבקש לבדוק בקביעות את תנאי השימוש המתפרסמים באתרי אינטרנט אלה על מנת לוודא שהינך מודע לכל התנאים החלים על השימוש באתרים אלה. כמו כן, תנאים ותניות ספציפיים עשויים לחול על תכנים, מוצרים, חומרים, שירותים או מידע ספציפיים הכלולים באתרי חיילים מצייצים או זמינים באמצעותו (להלן "תוכן") או על עסקאות המבוצעות באמצעות אתרים אלה. תנאים ספציפיים כגון אלה עשויים לבוא בנוסף לתנאי שימוש אלה או, אם וככל שהתוכן או הכוונה של תנאים ספציפיים אלה אינם עולים בקנה אחד עם התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, תנאים ספציפיים אלה יבואו במקומם של תנאי שימוש אלו.

אתרי חיילים מצייצים שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים או עדכונים המתייחסים לתוכן או לגופו של התוכן של אתרי האינטרנט או לפורמט של התוכן בכל עת ללא הודעה מראש. האתרים שומרים לעצמם את הזכות לבטל או להגביל את הגישה לאתרי האינטרנט מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי.

אין לקשר לאתר תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הגולש רשאי להשתמש באתרים למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתרים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אתרי חיילים מצייצים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

כל התוכן מסופק "כמו שהוא" (AS IS) ו"כמו שהוא זמין" (AS AVAILABLE). אתרי חיילים מצייצים מצהירים בזאת במפורש כי אינם אחראים לכל הצהרה או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורשות או מרומזות, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמה למטרה מסוימת כלשהי, לאי הפרה של זכויות צדדים שלישיים, או  בקשר לפעילותו של אתרים אלה זה או לתוכנם.

האתרים אינם מתחייבים ואינם מצהירים הצהרה כלשהי באשר לבטיחותו של אתרי אינטרנט אלה. הגולש מאשר כי כל מידע שנשלח באמצעות האתר עשוי להגיע לצדדים שלישיים.

חיילים מצייצים מדיה בע"מ אינה מתחייבת לכך שאתרי האינטרנט או השרתים התומכים באתרי אינטרנט אלה או כל תקשורת אלקטרונית שנשלחה על ידי האתרים הינם נקיים מוירוסים או מגורמים מזיקים אחרים כלשהם.

 

בשום מקרה לא יהיו האתרים או עמודים הקשורים אליהם, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים (לרבות אך לא רק, נזקים בגין אובדן עסקים, חוזים, הכנסה, נתונים, מידע או הפסקהבניהול עסקים) אשר נובעים כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש ו/או העדר היכולת להשתמש באתרי אינטרנט אלה או בתוכן, אף אם האתרים היו מודעים לאפשרות קיומם של נזקים מסוג זה. כל תביעה הנוגעת ו/או הקשורה לאתרי אינטרנט אלה תוגש ותינתן עליה הודעה בכתב למנהלי האתר לא יאוחר מתום שנה אחת (1) ממועד היווצרות עילת התביעה.

 

אתרי חיילים מצייצים עשויים לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם בשליטתו של האתר. האתרים לא יהיו אחראים בשום מקרה לתוכנם של אותם אתרי אינטרנט. אתרי חיילים מצייצים מספקים קישורים אלה רק לנוחותם של משתמשי אתרי אינטרנט אלה, והכללתו של קישור כלשהו לאתרי אינטרנט כלשהם  לא מהווה הסכמה של האתר לתוכנם של אתרי אינטרנט אלו.

 

כל חומר או מידע שיישלחו באמצעות ו/או בקשר עם אתרי אינטרנט אלה לרבות דרך לשנונית צור קשר, מייל, הודעות פרטיות ברשתות החברתיות, פנייה ישירה למנהלי האתרים (להלן "חומרים של המשתמש")  ייחשבו כאילו אינם סודיים ואין עליהם קניין, ויהיו כפופים לעקרונות מדיניות השמירה על פרטיות. האתרים יהיו רשאים להשתמש, על פי שיקול דעתם בחומרים של המשתמש, בכל מקום בעולם, ללא שיהיו מחוייבים בפיצוי כלשהו, וכשהם חופשיים מכל זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחני ו/או זכויות קניין אחרות באותם חומרים של המשתמש או בקשר עמם..

 

אתרי חיילים מצייצים מעודדים את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתרים, תוך השתתפות פעילה של הגולש ושל יתר משתמשי האתרים בהם. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני הגולש להתבטא באתר, רשאי האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

 

עם זאת, האתרים אינם נושאים בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש ו/או הגולש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתרים או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

 

על הגולש ו/או המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום באתרי חיילים מצייצים (לרבות בחשבונות הפייסבוק והאינסטגרם של האתרים) בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום. על הגולש ו/או המשתמש נאסר לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 

כל תוכן הידוע לגולש ו/או למשתמש שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

כל תוכן העלול להטעות צרכן;

כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתרים בפרט;

כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

 

אתרי חיילים מצייצים רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתרים, במשתמשיהם, או מי מטעמם. בנוסף, האתרים יהיו רשאים במקרה זה למנוע מהגולש ו/או מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתרים לפי כל דין.

 

החליטו אתרי חיילים מצייצים לפרסם תוכן שמסרת - יהיו רשאים לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו.

 

התכנים שהגולש ימסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האתרים בפרט והאינטרנט בכלל. על הגולש ו/או המשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו באתרים בעקבות השימוש באתרים או פרסום איזה מפרטיו. 

 

האתרים מעודדים את הגולש ו/או המשתמש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באתרי חיילים מצייצים, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתרים. על הגולש ו/או המשתמש להתייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר, ולפיכך האתרים אינם אחראים למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

OK

התחברות

התחברות רגילה

שכחת סיסמה?לחץ כאן עדיין לא רשום?הירשם כאן

הרשמה לאתר

הרשמה רגילה

כבר רשום? התחבר כאן

הרשמה לאתר

הרשמה לאתר