חיסון רביעי, בידוד בייתי ותו ירוק: כל הנחיות הקורונה המעודכנות בצה"ל

מערת חיילים מצייצים 12.02.2022

לנוכח עליית האומיקרון ואחוז המבודדים הגבוהה בקרב משרתי החובה - החלטנו לעשות לכם סדר בהנחיות המעודכנות של צה"ל בכל הקשור להתפשטות נגיף הקורונה.
מערת חיילים מצייצים 12.02.2022

פורסם באתר צה"ל: נכון להיום (חמישי), 4,617 חולים משרתים בשירות חובה, קבע ועובדי צה"ל מאומתים לנגיף קורונה במצב קל. נכון לאתמול (רביעי), 3,460 משרתים נמצאים בבידוד ביתי.

יתבצע דירוג יציאת כוח האדם הסדיר הלוחם ויחידות ההכשרה לחופשות כחלק מהאטת קצב ההדבקה.

לא יתקיימו אימוני מילואים עד סוף חודש ינואר 2022.

האטת קצב ההדבקה ביחידות צה״ל על-ידי הגדרת הנחיות התנהלות ייעודיות ליחידות סגורות ופתוחות (קפסולות, משמרות וכו׳):

חיילים חולים ומבודדים ביחידות הסגורות יבצעו את בידודם והחלמתם ביחידתם במתחם מבודד המאפשר מענה לצרכים השוטפים.

חיילים ביחידות הפתוחות יבצעו את החלמתם ובידודם בביתם. עם זאת, חיילים חולים ומבודדים שאין באפשרותם לשהות במקום מגוריהם או ביחידותיהם לטובת החלמה ובידוד, יכולים לקבל מענה על בסיס מתקן החלמה של צה"ל, בכפוף לאישור אמ"ץ והתנאים שנקבעו.

יש להימנע מקיום טקסים, התכנסויות ואירועים עד לסוף ינואר 2022. לא תתאפשר כניסת אזרחים למחנות צה"ל למעט לנותני שירות חיוניים. טקסים יבוצעו ללא נוכחות אזרחים ובמתכונת מצומצמת.

ככלל, יהיו הגברת המודעות, הקפדה ואכיפה של מיגון הפרט הכולל עטיית מסכות, שמירה על ריחוק חברתי ועידוד המשרתים להתחסן כנגד קורונה.

מפקדת הקורונה הלאומית לקטיעת שרשראות ההדבקה ממלאת תפקיד חשוב במאבק הלאומי נגד הנגיף. כחלק מפעילותה הנרחבת, בגל הנוכחי מתמקדים עיקרי המאמצים של המפקדה בניטור רחב של חולים בכלל ושל החוזרים מחו"ל בפרט, בעיכוב וקטיעת התפשטות זן האומיקרון, בהאטת קצב ההתפשטות ובעיקר בהגנה על אוכלוסיות בסיכון.

הנחיות למשרתי צה"ל יעודכנו בהתאם להערכות מצב והנחיות משרד הבריאות. בשלב זה, היקפי התחלואה אינם משפיעים על הפעילות המבצעית.

עדכון הנחיות - 11.02.2022

עקרונות:

1. שמירה על רציפות התפקוד של יחידות צה"ל.

2. האטת קצב ההדבקה ביחידות צה"ל ע"י הגדרת התנהלות ייעודית ליחידות סגורות ופתוחות (קפסולות, משמרות וכדומה).

3. דירוג יציאת הסד"כ הסדיר הלוחם ויחידות ההכשרה לחופשות כחלק מהאטת קצב ההדבקה.

4. הגבלת התכנסויות בשטח פתוח ובשטח סגור והימנעות גורפת מהתקהלויות וכינוסים.

5. ביטול מרבית אימוני סד"כ המילואים בצה"ל (עד לתאריך 31.1.22).

6. הגברת המודעות, הקפדה ואכיפה של מיגון הפרט הכולל עטיית מסכות, שמירה על ריחוק חברתי ועידוד המשרתים להתחסן נגד קורונה.

7. הגבלת כניסת אזרחים למחנות צה"ל.

הנחיות פנים צה"ל:

פעילות צה"ל תימשך ללא פגיעה בפעילות מבצעית תוך הקפדה על הנחיות אופן התפקוד המפורטות בפקודה זו, במטרה לאפשר את רציפות התפקוד של צה"ל לאורך זמן.

• לאור האמור לעיל, החמרות ייחודיות שנועדו לשמור על רציפות התפקוד המבצעית של זרוע הים יהיו בכפוף לאישור אמ"ץ.

חיסוני קורונה צה"ל:

חיסון מנה 4 – אוכלוסיית היעד לקבלת כוללת משרתים מעל גיל 18, בתנאי שעברו 4 חודשים לפחות מקבלת מנת הדחף (חיסון 3) הראשונה, ובתנאי שעונים על התוויות נקודת החיסון הרפואית של מקרפ"ר. משרתים אלו יוכלו להתחסן במתקני החיסון הצבאיים.

'תו ירוק' בצה"ל:

מחוסנים -

משרת שקיבל שתי מנות חיסון (וחלף לפחות שבוע ממנת החיסון של פייזר או שבועיים ממנת החיסון של מודרנה ) וטרם חלפו 4 חודשים ממנת החיסון השנייה

משרת שקיבל שלוש מנות חיסון (וחלף לפחות שבוע ממנת החיסון של פייזר או שבועיים ממנת החיסון של מודרנה (או ארבע מנות חיסון- ללא הגבלת זמן.

מחלימים -

בטווח ארבעה חודשים ממועד בדיקת אנטיגן מוסדית/ PCR חיובית

מחלימים-מחוסנים -

מחלים - מחוסן או מחוסן – מחלים (ללא חשיבות לסדר החיסון או המחלה ) נחשב מיידית מחלים - מחוסן - נדרש לחיסון אחד בלבד ( יהיה זכאי לתו ירוקי בתוקף עד לתאריך 31.3.22 ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ).

תו ירוק בצה"ל, בדומה למרחב האזרחי למעט ההגבלות הבאות:

אוכלוסיית המילואים:

אימוני המילואים בצה"ל יתקיימו כבשגרה, תוך הקפדה על קפסולות, ריחוק חברתי ועטיית מסכות. דחייה/שינוי מתווה האימונים הינה של מפקד מז"י ליחידות היבשה, מפקד פקע"ר ליחידות פקע"ר ומפקדי האגפים והזרועות בגזרתם.

משרתי המילואים אשר נחשבים מחוסנים/מחלימים/מחלימים-מחוסנים יוכלו להשתתף פעילות מבצעית ללא הגבלה.

משרתי מילואים אשר אינם נחשבים מחוסנים/מחלימים/מחלימים-מחוסנים ידרשו לבצע בדיקת אנטיגן ביתית/מוסדרת טרם קליטה לשמ"פ.

באם חייל המילואים זומן לתע"ם, אימון ארוך ואינו עומד בתנאים, יעבור בדיקת אנטיגן במרפאה. חייל מילואים אשר זומן לחד/דו יומי לא יהיה זכאי לבדיקת אנטיגן צבאית. באם חייל המילואים יסרב להיבדק ביחידה, לא יגוייס לשמ"פ ולא יקבל ימ"מ על הגעתו.

תוצאה שלילית בבדיקה תאפשר גיוס לשמ"פ.

תוצאה חיובית בבדיקה - חייל המילואים יופנה להמשך טיפול מול קופת חולים החייל לא יגוייס לשמ"פ ויקבל חד יומי בלבד על הגעתו.

יש להדגיש שאין זימון אנשי מילואים לימי כיף, הווי וכדומה.

טיפול בחיילים חולים ומבודדים:

יחידות סגורות:

לא ניתן לשבץ חיילים חולים ומבודדים למשימות.

• ככלל, חיילים חולים ומבודדים (אשר לא נדרשים לטיפול רפואי צמוד) ביחידות הסגורות יבצעו את החלמתם ובידודם בבית או ביחידה.
• באחריות מפקד היחידה להעמיד מתחם מבודד הנותן מענה בנפרד לחיילים חולים ולחיילים מבודדים אשר מאפשר מענה לצרכים השוטפים (אוכל ושירותים).
• מודגש כי אין לשכן את החיילים באופן ארעי בשטח.
• מודגש כי כניסת חיילים שאינם חולים או מבודדים למתחם זה תהיה תחת מיגון מתאים.

יחידות פתוחות:

חיילים חולים ומבודדים, אשר אין באפשרותם לשהות ביחידתם או במקום מגוריהם מטעמי פרט (בודדים/זכאי הלנה), לטובת החלמה/בידוד, יכולים לקבל מענה ע"י מלונית פקע"ר בשיח מקדים של משא"ן הפיקוד למול אכ"א ובכפוף לאישור אמ"ץ ולתנאים שנקבעו.

מתקן החלמה צבאי:

• במהלך סוף השבוע פתח מחדש חיל הלוגיסטיקה את כפר מחלימים בכפר הנופש של "יחד למען החייל" באשקלון. המתקן החל לקלוט ולטפל במשרתים שמצבם מוגדר קל וזקוקים למקום שהות להחלים בו בצורה הטובה ביותר.

• חיילים חולים אשר אין באפשרותם לשהות במקום מגוריהם או ביחידותיהם לטובת החלמה, יכולים לקבל מענה ע"ב מתקן החלמה צבאי:

1. רמ"ד הפרט בפיקוד/זרוע תרכז ותבחן את הבקשות לכניסה למתקן המחלימים.
2. בחינת הבקשות תיעשה ע"פ התבחינים הבאים: א. מקרי פרט חריגים בהם המשרת אינו יכול לעבור את תקופת ההחלמה בביתו. ב. מיצוי המענים הפיקודיים. ג. סדרי עדיפויות בכניסה למתקן.
3. רמ"ד הפרט בפיקוד/זרוע תעביר את הבקשה לאחר בחינתה לרמ"ד משא"ן מתקן המחלימים ותתאם את קליטת המשרת.
4. לעניין זה משרת הינו חייל בשירות קבע או חובה.   

• חיילים מבודדים אשר אין באפשרותם לשהות במקום מגוריהם או ביחידותיהם למשך תקופת הבידוד מטעמי פרט (בודדים/זכאי הלנה), יכולים לקבל מענה ע"ב מתקן בידוד צבאי בשיח מקדים של משא"ן הפיקוד למול אכ"א ובכפוף לאישור אמ"ץ ולתנאים שנקבעו.

התכנסויות, טקסים ואירועים:

• שטח פתוח – 50% תפוסה ולא יותר מ-400 משתתפים (הנמוך מבין השניים), תוך שמירה על ריחוק חברתי וחובת עטיית מסיכות.

• שטח סגור – עד 50% תפוסה ולא יותר מ-200 משתתפים (הנמוך מבין השניים), ישיבה בריחוק ועטיית מסיכות.

• יודגש כי התכנסויות ביחידות סגורות יתקיימו תוך שמירה על קפסולות בשטח פתוח ובשטח סגור.

כניסת ילדים ואזרחים למחנות צה"ל:

חל איסור להכנסת משפחות לתוך לשכת הגיוס למעט כניסת הורים לוודעות רפואיות.

איסור כניסת אזרחים למחנות צה"ל למעט נותני שירות חיוניים/צורך מבצעי/טקסי הענקת דרגות.

תתאפשר כניסת ניידות התרמת דם למחנות צה"ל לשם ביצוע התרמת דם וסיוע לבנק הדם הלאומי. הכניסה תותר בתיאום סדור מראש על פי תקנון.

חל איסור להכניס ילדים למחנות צה"ל למעט נשים מניקות ובאישור מפד הזרוע/פיקוד/אגף. 

חל איסור לקיים ימי משפחה/ימי ילד וכדומה בבסיסים צבאיים או במתקנים אזרחיים.

איסור על כניסת משפחות לוחמים למחנות צה"ל. 

חדרי אוכל:

 יחידות פתוחות- 50% תפוסה, הפרדה בין הסועדים ע״י מחיצות.

חדרי כושר:

1. יחידות פתוחות- סגירת חדרי הכושר.

2. יחידות סגורות – הפעלת חדרי כושר, אולמות ספורט וחדרי ספינינג:
כניסה בקפסולות בלבד ( ללא ערבוב בין הקפסולות), ללא הגבלת תפוסה.

ביקור כלואים:

ביקורים יתאפשרו בחדר עם חציצה תוך הקפדה על עטיית מסיכות וישיבה בריחוק.

חיילים בודדים:

על פי סעיף טיפול בחיילים חולים ומבודדים.

מדיניות יציאה לחו"ל:

יש להתעדכן באתר משרד הבריאות בסיווג המדינות.

בדיקות, בידוד והרחקה:

• יודגש כי משרתי צה"ל אינם נדרשים לביצוע בדיקת אנטיגן/ PCR כתנאי לכניסה לבסיסי צה"ל לרבות דיונים, הכשרות וקורסים.

איך להשתחרר מבידוד לאחר שאומתת בקורונה?
מאומת לקורונה נדרש בחמישה עד שבעה ימי החלמה. במידה וביצעתם בדיקות ביום ה-4 וה-5 לבידוד, בהן קיבלתם תוצאות שליליות ולא חוויתם תסמינים במשך 48 השעות האחרונות - תוכלו
להשתחרר ביום השישי עם קבלת הודעה. במידה ולא נבדקתם, תצאו לאחר השלמת 7 ימי בידוד.

משרת שבביתו בן בית חולה מאומת ומשרת עם תסמינים ללא תלות במגע עם חולה מאומת:

משרת מחוסן/ מחלים- ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית/ מפוקחת עם ההודעה על החשיפה וביצוע בדיקת אנטיגן ביתית/ מפוקחת יום למחרת. צמצום מגעים (המנעות ממפגשים הומי אדם, שמירה על ריחוק חברתי והקפדה יתרה על עטיית מסיכות) עד להשלמת שתי הבדיקות.

משרת לא מחוסן/ מחלים: שהייה בבידוד למשך חמישה ימים. בכפוף לביצוע בדיקת אנטיגן מפוקחת שלילית שתבוצע במתחמים אזרחיים ביום האחרון לבידוד. משרת שמסרב להבדק ישלים 14 ימי בידוד מלאים מיום המגע האחרון.

חשיפה ארעית (דיון, חד"א, בית כנסת וכו') בכפוף לחקירה אפידמיולוגית:

משרת מחוסן/ מחלים- ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית/ מפוקחת 72 שעות לאחר החשיפה האחרונה לחולה המאומת. אינו נדרש בבידוד או הרחקה. (צמצום מגעים, המנעות ממפגשים במקומות הומי אדם, הקפדה יתרה על עטיית מסיכה וריחוק חברתי)

משרת לא מחוסן/ מחלים- שהייה בבידוד של חמישה ימים. שחרור בכפוף לבדיקת אנטיגן מפוקח שלילית שתפובצע ביום האחרון לבידוד במתחמים אזרחיים. משרת שמסרב להבדק ישלים בידוד מלא של 14 מיום המגע האחרון.

משרת שהחלים מקורונה וטרם חלפו 90 ימים מהחלמתו אינו נדרש להכנס לבידוד או לבצע בדיקות אף אם נחשף לחולה מאומת.

יודגש כי בעת התפרצות ביחידות צה"ל יינתן מענה בדיקות מתוך היחידה.

מדיניות הדיווח ביחס למשרת בבידוד בעקבות חזרה מחו"ל תקבע בהוראות אכ"א.

אולי יעניין אותך גם

חם באתר

תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי שימוש

שלח

עוד במדור עולם החיילים

פורסמו היחידות המצטיינות לשנת 2020

השבוע הוכרזו היחידות המצטיינות הזוכות בפרס הרמטכ"ל לשנת 2020, שיוענק בטקס שיתקיים בחודש הבא. האם היחידה שלכם ברשימה?

חיפשנו ומצאנו: 3 תפקידים שאין סיכוי שאתם מכירים

לאורך השנים אנו במערכת "חיילים מצייצים" מעניקים לצעירים העומדים לפני גיוס, טעימה אודות התפקידים הרבים הקיימים בצה"ל. לארגון הרחב והמסואב היצע רחב של תפקידים, בין אם חלקם סטנדרטיים בתוך המסגרת צבאית, כשאחרים ניתן להגדיר כיוצאי דופן והזויים.

יחידת הרפאים המסתורית שאף אחד לא מכיר

ב-2019 הוקמה בצה"ל היחידה הרב-ממדית שזכתה לכינוי יחידת "רפאים". יחידה קרבית מובחרת הפועל תחת עוצבת "ברק" והקמתה הייתה כחלק מתוכנית "תנופה" – תוכנית שמטרתה להיערך ללחימה בשדה הקרב העתידי.

האם יש מש"קי ת"ש בצה"ל?

תפקיד מש"קית ת"ש מהווה את אחד מהתפקידים המזוהים יותר עם נשים מאשר גברים בצה"ל. מדובר על תפקיד המקביל לתפקיד של עובדת סוציאלית ויועצת בבתי הספר, כשבצה"ל רואים הכרח להכשיר גם גברים לאותו התפקיד.

עוד בחיילים מצייצים

האם יש מש"קי ת"ש בצה"ל?

תפקיד מש"קית ת"ש מהווה את אחד מהתפקידים המזוהים יותר עם נשים מאשר גברים בצה"ל. מדובר על תפקיד המקביל לתפקיד של עובדת סוציאלית ויועצת בבתי הספר, כשבצה"ל רואים הכרח להכשיר גם גברים לאותו התפקיד.

הכירו את נדב צדוק יאיר

בצה"ל ידעו תמיד לאורך השנים לעשות ניצול מיטיבי של כוח האדם שלו ידע נרחב בתחומים רבים עימו הגיעו לישראל. כך קרה גם עם נדב צדוק יאיר. דמות יוצאת דופן, בעלת סיפור חיים מעניין שצה"ל ומערכת הביטחון הישראלית שזורים בה גם כן.

4 השיטות הנפוצות ביותר להוצאת גימלים

כמעט כל חייל בצה"ל ביקר במרפאות "ביקור רופא" או אצל רופא היחידה כדי להוציא גימלים ולאפשר לעצמו לנוח בבית עוד מספר ימים. לעומת החיילים שביקרו פעמים בודדות במרפאות, יש את אלו שנוהגים לבקר אותן באופן קבוע בצאת השבת. בדקנו עבורכם מהן השיטות הנבחרות של החיילים להוציא גימלים..

חיפשנו ומצאנו: 3 תפקידים שאין סיכוי שאתם מכירים

לאורך השנים אנו במערכת "חיילים מצייצים" מעניקים לצעירים העומדים לפני גיוס, טעימה אודות התפקידים הרבים הקיימים בצה"ל. לארגון הרחב והמסואב היצע רחב של תפקידים, בין אם חלקם סטנדרטיים בתוך המסגרת צבאית, כשאחרים ניתן להגדיר כיוצאי דופן והזויים.

חם באתר

תקנון

הסכמה לתנאי השימוש: בכך שהנך ניגש ומשתמש באתרי האינטרנט idftweets.co.il (פורטל תוכן לחיילי צה"ל) ו - isoldier.co.il (מועדון ההטבות israeli soldier)  (להלן יקראו למען הנוחות האתרים/אתרי האיטנרנט או אתרי חיילים מצייצים) המנוהלים ע"י 'חיילים מצייצים מדיה בע"מ' (להלן: 'החברה') הינך מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש שלהלן ולכל התנאים והתניות הכלולים ו/או מוזכרים בזה ולכל התנאים והתניות הנוספים המפורטים באתר אינטרנט זה, וכל התנאים הללו ייחשבו כאילו נתת להם הסכמתך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש שלא להשתמש באתרים אלה. אם אינך מסכים לתנאים נוספים ספציפיים כלשהם שחלים על תוכן מסוים (כפי שהוא מוגדר להלן) או על עסקאות מיוחדות שמתבצעות דרך אתרי אינטרנט אלה, הנך מתבקש שלא להשתמש בחלקו של אתר האינטרנט המכיל תוכן כזה או שבאמצעותו אפשר לבצע אותן עסקאות, והנך מתבקש שלא להשתמש בתוכן כזה או לבצע עסקאות כאלה.

האתרים יהיו רשאים לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת. תנאי השימוש המעודכנים יהיו בתוקף ממועד פרסומם באתרי חיילים מצייצים. הנך מתבקש לבדוק בקביעות את תנאי השימוש המתפרסמים באתרי אינטרנט אלה על מנת לוודא שהינך מודע לכל התנאים החלים על השימוש באתרים אלה. כמו כן, תנאים ותניות ספציפיים עשויים לחול על תכנים, מוצרים, חומרים, שירותים או מידע ספציפיים הכלולים באתרי חיילים מצייצים או זמינים באמצעותו (להלן "תוכן") או על עסקאות המבוצעות באמצעות אתרים אלה. תנאים ספציפיים כגון אלה עשויים לבוא בנוסף לתנאי שימוש אלה או, אם וככל שהתוכן או הכוונה של תנאים ספציפיים אלה אינם עולים בקנה אחד עם התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, תנאים ספציפיים אלה יבואו במקומם של תנאי שימוש אלו.

אתרי חיילים מצייצים שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים או עדכונים המתייחסים לתוכן או לגופו של התוכן של אתרי האינטרנט או לפורמט של התוכן בכל עת ללא הודעה מראש. האתרים שומרים לעצמם את הזכות לבטל או להגביל את הגישה לאתרי האינטרנט מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי.

אין לקשר לאתר תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הגולש רשאי להשתמש באתרים למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתרים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אתרי חיילים מצייצים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

כל התוכן מסופק "כמו שהוא" (AS IS) ו"כמו שהוא זמין" (AS AVAILABLE). אתרי חיילים מצייצים מצהירים בזאת במפורש כי אינם אחראים לכל הצהרה או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורשות או מרומזות, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמה למטרה מסוימת כלשהי, לאי הפרה של זכויות צדדים שלישיים, או  בקשר לפעילותו של אתרים אלה זה או לתוכנם.

האתרים אינם מתחייבים ואינם מצהירים הצהרה כלשהי באשר לבטיחותו של אתרי אינטרנט אלה. הגולש מאשר כי כל מידע שנשלח באמצעות האתר עשוי להגיע לצדדים שלישיים.

חיילים מצייצים מדיה בע"מ אינה מתחייבת לכך שאתרי האינטרנט או השרתים התומכים באתרי אינטרנט אלה או כל תקשורת אלקטרונית שנשלחה על ידי האתרים הינם נקיים מוירוסים או מגורמים מזיקים אחרים כלשהם.

 

בשום מקרה לא יהיו האתרים או עמודים הקשורים אליהם, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים (לרבות אך לא רק, נזקים בגין אובדן עסקים, חוזים, הכנסה, נתונים, מידע או הפסקהבניהול עסקים) אשר נובעים כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש ו/או העדר היכולת להשתמש באתרי אינטרנט אלה או בתוכן, אף אם האתרים היו מודעים לאפשרות קיומם של נזקים מסוג זה. כל תביעה הנוגעת ו/או הקשורה לאתרי אינטרנט אלה תוגש ותינתן עליה הודעה בכתב למנהלי האתר לא יאוחר מתום שנה אחת (1) ממועד היווצרות עילת התביעה.

 

אתרי חיילים מצייצים עשויים לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם בשליטתו של האתר. האתרים לא יהיו אחראים בשום מקרה לתוכנם של אותם אתרי אינטרנט. אתרי חיילים מצייצים מספקים קישורים אלה רק לנוחותם של משתמשי אתרי אינטרנט אלה, והכללתו של קישור כלשהו לאתרי אינטרנט כלשהם  לא מהווה הסכמה של האתר לתוכנם של אתרי אינטרנט אלו.

 

כל חומר או מידע שיישלחו באמצעות ו/או בקשר עם אתרי אינטרנט אלה לרבות דרך לשנונית צור קשר, מייל, הודעות פרטיות ברשתות החברתיות, פנייה ישירה למנהלי האתרים (להלן "חומרים של המשתמש")  ייחשבו כאילו אינם סודיים ואין עליהם קניין, ויהיו כפופים לעקרונות מדיניות השמירה על פרטיות. האתרים יהיו רשאים להשתמש, על פי שיקול דעתם בחומרים של המשתמש, בכל מקום בעולם, ללא שיהיו מחוייבים בפיצוי כלשהו, וכשהם חופשיים מכל זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחני ו/או זכויות קניין אחרות באותם חומרים של המשתמש או בקשר עמם..

 

אתרי חיילים מצייצים מעודדים את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתרים, תוך השתתפות פעילה של הגולש ושל יתר משתמשי האתרים בהם. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני הגולש להתבטא באתר, רשאי האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

 

עם זאת, האתרים אינם נושאים בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש ו/או הגולש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתרים או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

 

על הגולש ו/או המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום באתרי חיילים מצייצים (לרבות בחשבונות הפייסבוק והאינסטגרם של האתרים) בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום. על הגולש ו/או המשתמש נאסר לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 

כל תוכן הידוע לגולש ו/או למשתמש שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

כל תוכן העלול להטעות צרכן;

כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתרים בפרט;

כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

 

אתרי חיילים מצייצים רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתרים, במשתמשיהם, או מי מטעמם. בנוסף, האתרים יהיו רשאים במקרה זה למנוע מהגולש ו/או מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתרים לפי כל דין.

 

החליטו אתרי חיילים מצייצים לפרסם תוכן שמסרת - יהיו רשאים לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו.

 

התכנים שהגולש ימסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האתרים בפרט והאינטרנט בכלל. על הגולש ו/או המשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו באתרים בעקבות השימוש באתרים או פרסום איזה מפרטיו. 

 

האתרים מעודדים את הגולש ו/או המשתמש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באתרי חיילים מצייצים, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתרים. על הגולש ו/או המשתמש להתייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר, ולפיכך האתרים אינם אחראים למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

מדיניות פרטיות

א. הקדמה

1. הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

2. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

ב. קרדיט
המסמך הזה נוצר בעזרת תבנית של SEQ Legal (seqlegal.com) ושונתה על ידי Website Planet (www.websiteplanet.com)

ג. איסוף פרטים אישיים

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
 2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
 3. מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
 4. מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;
 5. מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;
 6. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
 7. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
 8. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;
 9. מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
 10. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
 11. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

ד. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 1. ניהול האתר והעסק שלנו;
 2. התאמה האישית של האתר עבורכם;
 3. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
 4. שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;
 5. אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;
 6. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
 7. לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;
 8. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
 9. שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);
 10. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);
 11. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);
 12. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
 13. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
 14. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);
 15. ושימושים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

ה. חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
 2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
 3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);
 4. לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);
 5. ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

ו. העברות נתונים בינלאומיות

 1. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
 2. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
 3. פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
 4. אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.

ז. שמירת פרטים אישיים

 1. סעיף ג’ זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
 2. פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.
 3. על אף ההוראות האחרות בסעיף ז’, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
  1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
  2. אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;
  3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

ח. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

 1. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
 2. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
 3. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
 4. אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
 5. אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).

ט. תיקונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

י. הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

 1. תשלום של עמלה עבור תכנות במידה ויהיה צורך
 2. אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם 

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.


יא. אתרים צד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

יב. עדכון מידע

אני הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

יג. עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. 

 1. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
  1. אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו בכדי לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר, לשפר את נוחות השימוש באתר, לנתח את השימוש באתר, למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר, להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.
 2. רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:
  1. באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
  2. בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
  3. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

 1. אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:
  1. בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;
  3. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”
 2. למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.
OK

התחברות

התחברות רגילה

שכחת סיסמה?לחץ כאן עדיין לא רשום?הירשם כאן

הרשמה לאתר

הרשמה רגילה

כבר רשום? התחבר כאן

הרשמה לאתר

הרשמה לאתר